Broar - All information om Broar


Hängbro

Allt om Hängbroar och andra Broar

Historia och utveckling

Hängbron var en tidig brotyp som gjorde att man kunde ta sig över hinder som t.ex. vattendrag. De tillverkades från början av bambuträ och brobanan hängdes upp i lianer. Nu byggs bropelarna i stål eller betong och bron byggs i stål som förstärks med t.ex. fackverk.

Konstruktionen av hängbroar

Hängbron är som det låter, en bro som hängs upp. Brobanan hängs upp i spunna stålkablar som är spända mellan två bropelare. Bropelarna för tyngden vertikalt ner i marken.

Kraften som behövs för att bära upp hängbron består dels av en tryckkraft på bropelarna i kombination med dragkraft i stålkablarna. Dessa båda krafter måste tillsammans klara av brons egen tyngd och också de krafter som bron påverkas av t.ex. biltrafik. Den längsta hängbron är Akashi Kaikyo-bron i Japan och är 1 990 m, men det är tekniskt möjligt att bygga längre broar.

I en hängbro är det både drag- och tryckkraft. Det blir dragkrafter i hångbrons stålkablat och tryckkrafter i hängbrons bropelare

Fördelar med hängbroarna

Tre fördelar med hängbroar är:

  • Hängbrons konstruktion klarar långa sträckor, flera kilometer
  • Broarna är billiga vid spännvidder mellan 150-200 m
  • Dessa broar är väldigt vackra


Nackdel med en hängbro

Hängbroarnas största nackdel är:

  • Hängbroar är känsliga för vindkrafter

Andra typer av broar

Det finns fler typer av broar än hängbroar som t ex: