Broar - All information om Broar


Byggnadsmaterial

Byggnadsmaterial till Broar

Betong

Betong är ett byggnadsmaterial som består av cement, vatten och ballast. Ballast är ett bergmaterial som sten, grus och sand. Tillverkning av betong kräver mycket både när det gäller tunga transporter, som har negativ påverkan på miljön, och när det gäller energibehov vid tillverkningen. Gammal betong kan återanvändas som fyllnadsmaterial.

Armerad betong

I armerad betong är stänger av stål eller organiskt material, som kallas armeringsjärn, ingjutna i betongen och ofta är stängerna räfflade för att stängerna inte ska kunna glida i betongen. Armeringsjärnen förstärker betongen, speciellt vid dragkrafter och gör så att den inte spricker lika lätt.

Stål

Stål är en legering som består av främst järn och innehåller alltid kol. Nästan alla stålsorter innehåller också en eller flera legeringsämnen som t.ex. krom, molybden och vanadin. Om stålet har en kolhalt som är högre än 2% kallas det inte stål utan gjutjärn, råjärn eller tackjärn.Trä

Broar går även att bygga av trä, men byggs då oftast som gång- och cykelbroar. Varför det inte finns så många träbroar beror på att trä är känsligare mot fuktigt klimat och därför kräver mer underhåll. Annars är trä ganska bra eftersom det har vi gått om här i Sverige och vårt klimat är ganska torrt.

Tryckhållfasthet, draghållfasthet och fackverk

Tryckhållfasthet

Tryckhållsfasthet är hur lätt eller svårt ett material är att trycka ihop eller hur mycket tyngd materialet klarar av.

Draghållfasthet

Armerad betong i bron

Draghållsfasthet är hur bra materialet klarar dragkrafter. Man kan ta reda på draghållfastheten med hjälp av att göra ett dragprov. Då dras materialet ut konstant och man ser då hur mycket dragkraft det klarar av.

Fackverk

Fackverk är stänger som har kopplats samman till trianglar. Sådana sätter man på ex. broar för att reducera vikt och minska vindlasten. Fackverk förstärker en konstruktion. En känd fackverksbyggnad är Eiffeltornet.