Broar - All information om Broar


Balkbro

Allt om Balkbroar och andra Broar

Historik och utveckling av balkbroar

Den första brotypen som byggdes var balkbron. När man behövde ta sig över t.ex. en ravin la man trädstammar eller flata stenar över ravinen och gick på dem över till andra sidan. Idag ingår broar i samhällens vägnät.

Vägnäten har behov av längre broar som måste ha högre hållfastighet, klara högre trafiktäthet och dessutom tyngre laster som t.ex. lastbilar. Man har därför utvecklat materialet för att klara högre belastning och nu byggs broarna i armerad betong, spännbetong eller stål. Balkbron är den vanligaste brosorten i Sverige.

Konstruktion

Balkbroar består av raka, långa balkar som vilar på bropelare. Bropelarna håller tyngden uppe och för lasten vertikalt ner i marken. Underlaget, där bropelarna står, kan behöva förstärkning så att inte marken förskjuts och bropelaren ställer sig snett. Balkbroar utsätts för både tryck- och dragkrafter.

Krafter i Balkbroar


Fördelar med en balkbro

Det finns flera fördelar med balkbroar. De mest uppenbara fördelarna med en bro uppbyggd av balkar är:

  • Balkbroar är enkla och billiga att bygga
  • Konstruktionen är bra för både långa och korta distanser
  • Balkbroar är det mest miljövänliga alternativet eftersom stål har hög återvinningsbarhet

Nackdelar med en balkbro

Balkbroar är bra på många sätt men några nackdelar är:

  • De broarna klarar inte långa spännvidder, d.v.s. broarna kan inte ha långt avstånd mellan bropelarna. Då kan man inte bygga broarna över t.ex. stora raviner
  • Balkbroar passar oftast inte bra in i t.ex. vackra skärgårdsmiljöer

Andra typer av broar

Det finns fler typer av broar än balkbroar som t ex: