Broar - All information om Broar


Broar

Allt om Hängbroar och andra Broar

Broar används för att ta sig över hinder som t ex vatten eller ravin. Men när man ska bygga en bro måste man tänka på vilken sorts bro man ska använda sig av. Balkbroar är den vanligaste typer av bro i Sverige. Orsakerna är dels att den är billig att bygga och bron fungerar för både långa och korta distanser. Men om du t ex ska bygga en bro över en stor ravin är det bättre att bygga en bågbro eller hängbro.

Hängbron klarar långa spännvidder, vilket är bra om inte bropelarna kan stå nära varandra. Bågbroar är också bra över raviner eftersom att de broarna kan byggas mot väggarna av ravinen.Bågbroar är också bra över raviner eftersom att de broarna kan byggas mot väggarna av ravinen.Olika typer av broar

De vanligaste typerna av broar är:

Och till broar används framförallt materialen stål, betong och trä.